Citāti

Es neesmu vadāms kandidāts un nebūšu vadāms prezidents (5.21-5.25)

Ne visi politiķi savā darbībā orientējas uz kopējo labumu un tas ir viens no Latvijas demokrātijas deficītiem šodien. (19.50-20.01)

Ir jāmaina orientācija no bagātniekiem uz vidusslāni un trūcīgo slāni. (33.12-33.20)

Kāpēc mums ir jāceļ dzīvokļi miljonāriem no trešajām valstīm, kas šeit dabūn termiņuzturēšanās atļaujas? (33.59-34.11)

Kādēļ valsts neatbalsta lētu dzīvokļu celtniecību, kas ir domāts vietējam vidusslānim, kurš var to atļauties? (34.14-34.23)

Enerģētiskā neatkarība šodien ir svarīgāka kā jebkad un ļoti žēl, ka ir nokavēts nedaudz, bet tas ir nokavēts, bet katrā ziņā tas ir atgūstams šis laiks. (19.15-19.28)

Mūsu informatīvā telpa ir kvanitatīvi maza un kvalitatīvi vāja, salīdzinot ar tām iespējām, kas mums ir vajadzīgas, un vajadzībām, kas mums ir kā demokrātiskai valstij. (36.38-36.50)

Integrācija var notikt tikai uz latviešu valodas, kultūras un vēsturiskās atmiņas bāzes! (39.29-39.35)

Tas, ka mums nav kopēja šī informatīvā telpa, šī informācijas telpa, šī kultūras telpa, tā ir viena no Latvijas sabiedrības vājuma saknēm. (39.44-39.55)

Ir jāpanāk, ka mums ir vienota informatīvā telpa, kas ir latviešu valodā un balstās uz tām vērtībām, kas ir Satversmē minētas (40.42-40.51)

Laulības institūts tāds kāds tas tagad ir un, kas ir arī ierakstīts Satversmē, tas ir labs un pareizs, un tas ir arī jāsaglabā. (11.13-11.31)

Demokrātijā ir jāizvērtē sava pagātne, lai varētu izdarīt secinājumus šodien. (29.48 -29.53)

Es esmu pret to, ka es dzirdu, Latvija ir tilts starp Rietumiem un Austrumiem. Nekāds tilts. Mēs esam stingri Rietumos. Uz tilta, lai sēž citi, vai patiltē. Mēs esam Rietumu sastāvdaļa. (8.39-8.55)

Kas tie par deputātiem, kas baidās izteikt savu viedokli??? (26.32-26.36)

Ja cilvēkam ir sava stāja, sava nostāja, tad viņu nedz ar naudu, nedz ar kaut kādām propagandām ietekmēt nevar (43.43)

Prezidents ir zināms līdzsvara un atsvara mehānisms starp dažādām varas institūcijām. Tas nozīmē, ka viņam pašām kā perosnai ir jābūt “ar svaru”, tur nevar būt tāds vadām un raustāms (6.06-6.20) jampamiņš.

Nepieņemamos kompromisos es nevarēju ielaisties un es arī tagad neielaižos, un arī neielaidīšos. (32.03-32.12)

Ja partijas var par mani vienoties vai liels skaits deputāts var par mani vienoties un lūdz mani, teiksim tā, varbūt tu vari būt kandidāts, jo mēs esam vienojušies par tevi. Ja būtu nopietns piedāvājums, tad būtu nopietna atbilde, un mans pienākums tad būtu teikt jā. (2.40-3.04)


No intervijas “Izlaušanās no cietuma. Saruna ar Egilu Levitu”, 08.05.2015. 

Tēvs ar mani daudz runāja par politiku. Viņš bija saglabājis skaidru rietumnieciski demokrātisku spriešanas spēju. Katru vakaru mēs ar tēvu klausījāmies “Amerikas balsi”, BBC un “Deutsche Welle”, tas mums bija tāds rituāls pēc vakariņām. Tādēļ jau no agras bērnības man bija skaidrs, ka Latvija ir okupēta zeme. Tēvs mēdza teikt: Padomju Savienība ir cietums, mēs dzīvojam cietumā.

Ja jau esmu brīnumaini izkļuvis no padomju cietuma, man jādomā par to, kā palīdzēt citiem, kas tur palikuši.

Pasaules brīvo latviešu apvienība – trimdas latviešu centrālā organizācija – jau 80. gadu vidū mēģināja pa dažādiem nelegāliem ceļiem iesūtīt Latvijā manas publikācijas. Daudzi no režīma pretiniekiem tās jau bija lasījuši, tādēļ es varēju ātri iekļauties atmodas kustībā, jo man uzticējās. Es centos palīdzēt, precizējot un virzot atmodas idejas, novēršot strupceļus, dažkārt arī konfliktus.